Let’s TALK...

Formule management

Formules die relevant en onderscheidend zijn, trekken meer klanten die [vaker] terugkomen en zorgen ervoor dat klanten vandaag en in de toekomst blijven komen kopen en bestellen in de fysieke winkel en online. The Category & Trade Company is de specialist op het gebied van Formule management, in zowel formuleontwikkeling als formulebeheer.

Bij het door ons gebruikte Formule Management Model hanteren we stappen die allemaal bijdragen aan een consistente beleving van de formule door klanten, dit wordt bereikt door het organiseren van onderscheidend vermogen. Formule Ontwikkeling is het creëren van relevant onderscheidend vermogen.  Het implementeren en onderhouden ervan is het taakgebied van Formule Beheer.

Hoe bepaal je nu of en hoe je de formule moet veranderen? En wat is jouw onderscheidend vermogen? Dat is een primaire zaak als het gaat om formule management. Onderscheidend vermogen is simpelweg het vermogen om anders te zijn, meestal afgezet tegen concurrenten. Door anders te zijn, bied je potentiële klanten een product of service waarover ‘anderen’ in de markt niet beschikken. Daarnaast moet de ervaring kloppen en dat is niet direct te peilen. Is de geboden service, ook de service die jouw klant had verwacht? Heb jij geleverd waarvoor de klant heeft betaald? Is het product in goede staat? Was het winkelbezoek de moeite waard?

Dit gaat in het algemeen over de verwachting die een klant heeft versus zijn feitelijke ervaring. Het verschil kan door vele factoren worden veroorzaakt. De klant beoordeelt al die afwegingen in één moment; klopt het?

Nieuwsgierigheid en heel veel om je heen kijken en leren helpen bij antwoord vinden op die elementaire vraag, want buiten gebeurt het! The Category & Trade Company helpt bij kwantitatief en kwalitatief onderzoek, organiseert inspiratie reizen over de hele wereld en duikt de diepte in met klanten middels co- creatie in design thinking om tot nieuwe inzichten te komen en zo onderscheidende concepten te creëren.

Ontwikkeling

Wil je een scherpere formule-positionering, betere formule-propositie of ontbreekt het aan richtlijnen voor de organisatie en Category management? Werk je al met een Formule- en Vloermetermatrix? Of heb je behoefte aan hulp bij de ontwikkeling van je nieuwste winkelformat of afdeling? Of het uitrollen van nieuwe onderdelen? The Category & Trade Company zorgt voor specialisten, advies, ontwikkeling of detachering.

POSITIONERING EN FORMULE UITGANGSPUNTEN
Formule uitgangspunten zijn de belangrijkste principes die voor een formule gelden [en vormen de basis voor een sterke onderscheidende formule]. Ze komen voort uit de verkregen inzichten en gemaakte keuzes en verbinden het DNA van het bedrijf, de gewenste positie in de markt en de behoeften van klanten in krachtige principes. Een uitgangspunt geeft richting bij het bepalen van doelen en het maken van plannen afdelingen in de organisatie. Vastlegging ervan zorgt voor draagvlak en overdracht van informatie en daarmee het succesvol vertalen van de formule in de organisatie.

CATEGORY MANUAL
De Category manual vormt een belangrijk onderdeel van de formule bouwstenen, en bestaat uit de vier bekende P’s: Product, Prijs, Presentatie en Promotie. De naam Category manual verwijst naar de link met het werk van de Category managers van een retailonderneming.

Vanuit de formule bezien vormt het product, het assortiment een kernrol voor de retailformule. Het assortiment vormt de kern van de relevantie van een retailformule en is de basis van hoe een retailformule haar geld verdient: door de verkoop van producten en diensten. Het denken over de opbouw van de P van product, van het assortiment van een retailonderneming, de prijs en promotiestrategie en presentatie kan daarom niet los worden gezien van de inrichting van de andere formule bouwstenen.

Beheer

Formule handboek
Beheer van een formule krijgt vorm door het vastleggen van formule-uitgangspunten en vervolgens de beschrijving van de bouwstenen zodat alle stakeholders in de organisatie, en betrokkenen buiten de organisatie steeds weten wat er verwacht wordt bij het bouwen, inrichten en onderhouden van de formule, zowel offline als online. Een formule handboek geeft aan de ene kant achtergrond en context bij specifieke keuzes binnen de formule en biedt aan de andere kant concrete richtlijnen, lijsten, overzichten en tekeningen die de formule helpen bouwen.

Formule-en vloermetermatrix
De Formule- en Vloermetermatrix is een vertaling van de positionering van een formule en de plek en de ruimte die categorieën krijgen. Dit model bepaalt de optimale goederen-/diensten-/formule- en elementenindeling in de beschikbare ruimte, gebaseerd op o.a. marge, omzet en omloopsnelheid, al dan niet toegespitst op locatie en/of demografische factoren.

Formule-analyse en -evaluatie

Ook voor formules geldt: stilstand is achteruitgang. Om in te spelen op de klant van morgen is het van essentieel belang de formule met vaste regelmaat te analyseren. Waar liggen kansen, wat gaat goed, wat gaat minder goed. Hoe vindt de shopper haar weg in de winkel, zowel offline als online, welke werelden en categorieën hebben te veel of te weinig ruimte? Is de winkelruimte ook efficiënt ingericht voor medewerkers?

Een formule-scan kan eenmalig of terugkerend gebruikt worden om een beeld te krijgen van de prestaties van de formule en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om verschillende vestigingen met elkaar te vergelijken. Met de formule-scan wordt gekeken naar de invulling van de formule richting de klant; sattisfiers en dissatisfiers, de operationele uitvoerbaarheid van de formule en naar financiële kpi’s.

Met behulp van heatmaps kan bijvoorbeeld online scroll en zoekgedrag in beeld worden gebracht en in offline winkels kunnen klantenstomen, verdeling van omzet, logistieke stromen, omzet per meter, marge per meter en nog veel meer kpi’s door middel van kleuren eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt

Specialisten

INTERIM SPECIALISTEN
Tijdelijk extra mensen nodig? Voor het leiden van projecten of eenvoudigweg vervanging bij ziekte of vacatures, of heb je hulp nodig omdat je afdeling of bedrijf groeit? Om toch het beoogde resultaat te behalen, biedt The Category & Trade Company uitkomst: wij detacheren specialisten geknipt voor de uitdaging en passend bij jouw bedrijf. Daarnaast haal je bij ons niet alleen een persoon binnen, maar ook de kennis en jarenlange ervaring van The Category & Trade Company.

Meer weten? Neem contact op met één van de partners:

The Category & Trade Company, Utrechtseweg 35, 3811 NA Amersfoort